Yoshikigoi’s successen en plannen deel 2

Mocht je deel 1 van het interview met de succesor achter de Yoshikigoi Farm nog niet gelezen hebben? Klik hier.

Nu is het tijd voor het laatste deel van dit interview. Wist je bijvoorbeeld al dat de Yoshikigoi Farm al jarenlang druk bezig is geweest om export buiten Europa waar te maken? Of dat de locatie in Grubbenvorst ondertussen een grondige renovatie heeft ondergaan? Lees verder en kom het te weten!

Engel:

Ik weet dat jij bezig bent met een certificaat om Koi te mogen exporteren naar Engeland. Ook weet ik dat dit niet iets is wat maar even aangevraagd kan worden, en dan ook maar geleverd wordt. Hoe staat het nu met de aanvraag en kun je aangeven hoe moeilijk dit is, door te vertellen wat je er allemaal voor moet doen en laten.

Jos:

Om vanuit het vaste land van Europa naar Engeland te mogen exporteren is een zeer lange en moeizame weg. Dat komt omdat Engeland een eiland is en daardoor ook meteen afgesloten is van vele in Europa voorkomende ziektebeelden. Ziektebeelden die in de rest van Europa wel voorkomen, maar door middel van de zee niet Engeland bereiken. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor vele andere landen die door water omringt zijn. Kijk bijvoorbeeld maar naar Japan. Het is wel toegestaan om vissen vanuit Japan naar Europa te exporteren, maar er mogen geen vissen terug naar Japan. Engeland heeft dezelfde regels. Een Koi mag dus vanuit Engeland wel naar Nederland verzonden worden, maar niet andersom. Hierop word zeer streng gecontroleerd en sancties kunnen verschillen van zware geldboetes tot gevangenisstraffen. De reden hiervoor is dus zoals ik al zei: het buiten houden van eventuele ziektebeelden die wel op het vaste land van Europa voorkomen, maar niet in Engeland.

“Wij zijn echter de enige en eerste Koi farm die aan al deze eisen hebben voldaan en dus nu alle benodigde papieren hebben om vanaf voorjaar 2014 naar Engeland en ook vele andere landen zoals Amerika te exporteren”

De nummer één ziekte waarop gecontroleerd wordt is niet zoals de meeste denken KHV, maar SVC. SVC staat voor spring viraemia of carp. Deze ziekte weegt veel zwaarder dan KHV. Het is zelfs zo dat er wel aanbevolen wordt om de vissen hierop te testen, maar dat dit geen verplichting is. Voor SVC echter wel. Een farm moet 3 tot 5 jaar onder toezicht staan en mag in die tijd geen enkele keer positief getest worden. Alle voorzorgsmaatregelen moeten in die tijd getroffen zijn en ook de kosten die dit met zich meebrengt zijn zeer hoog te noemen. Elk jaar moeten wij enkele honderden vissen in alle sizes afstaan. Deze worden door de bevoegde instanties ter plekke uitgezocht en op size en kwaliteit heb je geen invloed. Deze worden dan vervolgens eerst voor een bepaalde tijd op de geschikte temperaturen gehouden om een uitbraak te stimuleren. Daarna worden deze vissen onderzocht op alle ziektebeelden en met name SVC. Alle vissen worden daarvoor opgeofferd. Deze onderzoeken moeten allemaal gedaan worden volgens de modernste technieken en vooraf vanuit Engeland vastgelegde regels en onderzoekmethodes. Te veel om hier nu even op te noemen. Wij zijn echter de enige en eerste Koi farm die aan al deze eisen hebben voldaan en dus nu alle benodigde papieren hebben om vanaf voorjaar 2014 naar Engeland en ook vele andere landen zoals Amerika te exporteren. Ik denk dat het woord enige farm zeer duidelijk maakt hoe moeilijk het is.

 

Engel:

Hebben jullie ook nog ambities om andere landen dan Engeland te bevoorraden met Koi van de Yosikigoi farm. Ik snap dat Polen voor de hand ligt, maar ik denk aan landen als Zwitserland, Zweden, Oostenrijk en misschien ………Amerika.

Jos:

Inmiddels zijn er bij vele van de landen die je nu noemt al de eerste dealer-adressen voor onze Yoshikigoi. Ook zijn we nu volop bezig met aanvragen uit Afrika, Amerika en ook enkele Aziatische landen. De eerste concrete aanvragen en contacten komen daar dus nu ook bij.

Engel:

Dan heb ik ook nog een vraag aan Ernst. Ernst ik weet dat jij hier op een speciale manier “ingerold” bent. Kun jij aangeven hoe blij jij bent met jouw beslissing om deze weg in te slaan. Ik bedoel het is geen sinecure om een Koifarm te beginnen, en dan na een betrekkelijk korte tijd zo’n succes te hebben?

Ernst:

De weg die wij ingeslagen zijn is als ik daar achteraf op terugkijk de enigste juiste geweest. Hiermee bedoel ik dat we eerst moesten uitgroeien tot de farm die we nu zijn om ook aan de vraag en aanbod te kunnen voldoen. We zijn nu inmiddels 6 á 7 jaar verder en elk jaar zijn we verder gegroeid tot een farm die serieus genomen kan worden in zowel aantal en kwaliteit van Koi. Niet alleen aantal en kwaliteit, maar vooral ook een zo uitgebreid mogelijk variëteiten aanbod. Zo goed als alle voorkomende variëteiten kweken we inmiddels op onze farm. Vaak wordt onderschat wat er nu eigenlijk aan werk verzet moet worden voordat men mag spreken over een Koifarm die Koi kweekt. Niet alleen aan werk, maar ook aan financiële middelen die daarvoor nodig zijn. We zijn nu op een punt belandt waar we zeer trots op zijn. Daarmee bedoel ik de aandacht en navraag naar onze Yoshikigoi. Inmiddels zijn er nog maar weinig of geen landen die onze Yoshikigoi farm niet kennen en dat in de positieve zin. Dat is niet alleen een zeer groot compliment aangaande ons product, maar ook een bevestiging voor de kwaliteit. Ook op alle internationale shows waar onze Koi aan deel nemen word dit keer op keer weer bevestigd. Dat en de grote aandacht die er is voor ons product geeft mij de zekerheid de juiste weg bewandeld te hebben.

Engel:

Ik heb ook nog enkele vragen van lezers van KoiQuestion.

1) Wat was de reden dat je een Koifarm bent begonnen en waarom in Polen?

Jos:

Ik was al lang voordat ik naar Polen ging met de kweek bezig. Het was echter veel kleinschaliger als de mogelijkheden die er in Polen lagen. Daarbij leerde ik Ernst kennen die al voorheen eigenaar was van het grondstuk waar onze farm nu gevestigd is. Een grondstuk in Nederland van 50 hectare en daarbij de mogelijkheden om een farm op te bouwen zijn gewoonweg niet haalbaar. Alleen al om het te vinden in Nederland is een onbegonnen opgave. Daarbij zullen de kosten voor een dergelijk grondstuk incl. woning en alle benodigde vergunningen in de miljoenen euro’s lopen. Daarna moet men dan echter nog beginnen met de start en opbouw van de farm. Het kostenplaatje is dus niet haalbaar. Daarom dus Polen.

2) Wat is jouw beste kweek dit jaar en jouw beste nisai?

Jos:

De beste kweek van dit jaar is zonder twijfel onze Showa kweek. De beste Nisai kweek was de Beni Kumonryu kweek samen met de Beni Kikokuryu kweek.

3) Wat vind jij de mooiste variëteit?

Jos:

Voor mij toch nog altijd wel de Showa en de Kohaku. Het meest trots ben ik bij onze kweek echter op onze New Doitsu Ochiba kweek. Dit is iets geheel eigen voor de Yoshikigoi farm.

4) Wat is jouw visie, en hoe wil jij er over vijf jaar voor staan?

Jos:

Mijn visie is om de Yoshikigoi steeds te verbeteren en ik geniet van elke dag dat ik mijn droom waar kan maken. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot de grootste Koifarm buiten Japan en ook als je Japan meerekent behoren we bij de 10 Grootste Koifarms ter wereld. Het komende jaar gaan we voorzichtig tegen de 10 miljoen jongbroed kweken. Daarna is het selecteren, selecteren, selecteren….

5) En tot hoever wil jij uiteindelijk groeien?

Jos:

Ik denk dat dat een kwestie is van vraag en aanbod. Als we echter in dit tempo doorgroeien dan zullen we binnen enkele jaren tussen de 10 en 15 miljoen Koi kweken. Dat is ongeveer hetzelfde aantal als Hirasawa, Momotaro en de Sakai Fish farm in Japan.

6) Wordt jouw eigen kweek ook als ouderdier gebruikt?

Jos:

Inmiddels gebruiken we al zeer vele ouderdieren die uit onze eigen kweek komen. Ik denk dat we nu op ongeveer 50% kweekdieren vanuit Japan en 50% vanuit eigen kweek zitten.

Engel:

Zo zijn wij alweer aan het eind van dit interview. Een interview op een niet alledaagse manier afgenomen, echter wel met de juiste vragen. Ik weet wel zeker dat ik iets vergeten ben te vragen, immers wanneer je tegenover elkaar zit is het altijd makkelijker om op een antwoord dieper in te gaan. Heb jij persoonlijk nog dat je denkt, hé hier had ik ook wel iets over willen zeggen of jammer dat jij mij dit niet vraagt, wel Jos of Ernst, brand los zou ik zeggen.

Jos:

Ik denk dat de meeste mij wel kennen als de eigenaar van A&C Vijvers en Tuinen uit Grubbenvorst. Wat er echter maar weinig weten is dat Grubbenvorst inmiddels voor een gedeelte omgebouwd is en dat we alleen nog maar aan de handel leveren. Inmiddels is ook de capaciteit in Grubbenvorst opgevoerd naar haast 1 miljoen liter water. In deze vijvers en bassins worden vissen opgevangen die voor de handel bestemd zijn. Dat betekend dat we ook in Grubbenvorst dagelijks geopend zijn voor de handel. Dit is voor veel mensen uit de handel die niet de tijd hebben om snel even naar Polen te komen en uitkomst om daar de vissen te kunnen selecteren. Met name mijn vrouw Sabine en mijn dochter Sandra zullen iedereen van harte welkom heten op de farm. Ook kunnen wij graag de prijslijst voor de Koizaken uit binnen en buitenland verzorgen. Een mailtje is daarvoor al voldoende: info@yoshikigoi.com

Engel:

En met deze laatste woorden zullen wij het interview afsluiten. In tegenstelling tot hoe ik anders te werk ga en ook bij hoge uitzondering niet live vastgelegd was, maar via de mail. Dit omdat het toch iets te veel tijd kost om “even” naar Polen te reizen. Niet dat ik geen zin had om daar naar toe te reizen want ik ga zeker weer heen. Het gevoel weer krijgen van een kind bij Bart Smit, maar dan met Koi; wie wil dit nu niet.
Jos en Ernst bedankt voor jullie input en de fantastische Koi welke te winnen is. Veel succes in de toekomst gewenst van het hele KoiQuestion team. Enne wellicht tot volgend jaar!