Kohaku

Kohaku - YoshikigoiDe Kohaku is een witte Koi met rode tekeningen

De Kohaku is momenteel nog altijd de meest geliefde Koi in Japan. Dit betekent dat de kwaliteitseisen van een goede Kohaku erg hoog liggen. De laatste jaren zie je dat de Sanke en de Showa op de grote shows steeds meer in de aandacht komen te staan. Niet alleen wegens hun verschijning maar vooral omwille de steeds hogere kwaliteit die door de kwekers geproduceerd wordt.

De eerste Kohaku stammen ongeveer van 1880 en waren geelwitte vissen met meerdere kleine oranjerode aftekeningen die wij tegenwoordig als spots omschrijven. Deze spots werden in de loop van ongeveer 10 jaar gekweekt tot de eerste echte patroon getekende Kohaku.

Toen eenmaal in de ouderparen de vererving sterk genoeg was vertegenwoordigt kon in de daarop volgende jaren steeds meer gewerkt worden aan een betere huidkwaliteit. Dit hield en houdt nog altijd in dat er getracht wordt om de glans en de pigmentatie van het rood en het wit zo optimaal mogelijk te doen uitkomen.

Ook werd het in de loop der jaren steeds belangrijker om de randen van de rode pigmentatie (Kiwa-Sashi) zo scherp mogelijk te krijgen. Opgemerkt dient te worden dat een rode aanzet op de borstvinnen (Motohi of Motoaka) niet als fout wordt aangezien indien de Koi voor de rest optimaal is. Wel is het wenselijk dat het rood in de vin dan deel uitmaakt van de tekening op het lichaam. Deze moet dus vanaf het lichaam doorlopen in de vin.

Rood op het hoofd.

Het liefst word gezien dat het rood ongeveer begint bij de neusgaten en dan ligt naar voren loopt. Het liefst mag het rood ook niet over de ogen of kieuwplaten lopen. Deze regel geld overigens voor de meeste varieteiten, maar vooral ook voor de Sanke en Showa.

Omdat de Kohaku tot een van de oudste variëteiten behoort, zijn er in de loop der jaren nogal wat verschillende klassen in ontwikkeld die elk hun eigen naam dragen. Deze klassen zijn hieronder uitvoeriger besproken.

Diverse soorten Kohaku zijn:

Nidan Kohaku
Nidan Kohaku is een twee-staps Kohaku waar bij voorkeur het rood voor op het hoofd begint. Hiermee bedoel ik dat het rood het beste vanaf, of net achter de neusgaten begint. De tweede stap begint het beste net achter de borstvinnen. Ook dient de witte scheiding tussen beide patronen niet te groot, maar zeker ook niet te klein te zijn is. Als de verhouding van beide patronen vrijwel gelijk is zal dit ook de Nidan Kohaku ten goede komen.

Sandan Kohaku
Sandan Kohaku is een drie-staps Kohaku waarvoor hetzelfde geldt als bij de Nidan Kohaku. De eerste rode tekening dient vrij vooraan bij de vis te beginnen. De andere twee stappen dienen weer in verhouding achter de eerste stap te liggen. Hoe meer gelijkvormig de tekeningen en patronen aan de linker en rechterzijde van de vis zijn des te hoger wordt de potentiële waarde van de Koi ingeschat.

Yondan Kohaku
Yondan Kohaku is een vier-staps Kohaku. Omdat bij de meeste Yondan Kohaku de eerste tekening op het hoofd kleiner is dan bij Nidan en Sandan Kohaku wordt deze variëteit vaak ten onrechte Maruten Kohaku genoemd. Bij een Maruten Kohaku dient de eerste tekening op het hoofd echter centraal te liggen en zo rond mogelijk te zijn. Bij de Yondan Kohaku zie je vaak een eerste tekening die voor de ogen en vaak zelfs aan de lippen begint en uitloopt naar iets boven de schouders van de Koi. De volgende stappen zijn vaak net losliggend van elkaar en verdeeld over de rest van het lichaam. Vaak wordt er door de Koikwekers extra aandacht aan besteed dat de laatste tekening eindigt net voor de staartaanzet.

Maruten Kohaku
De Maruten Kohaku kan bestaan uit twee, drie, vier enz. stappen. Het kenmerk van een Maruten Kohaku is de ronde losstaande stip op het hoofd van de Koi. Bij de Maruten Kohaku wordt vaak de fout gemaakt om deze te verwarren met de Tancho Kohaku. Een Tancho Kohaku mag echter buiten de rode stip op het hoofd totaal geen enkel rood op zijn lichaam vertonen. Elke rode tekening op het lichaam verwijst deze vis meteen naar de Maruten groep.

Kuchibeni Kohaku
Deze zeer geliefde Kohaku variëteit wordt ook vaak de kussende Koi genoemd. Misschien dat de vertaalde naam lippenstift hier iets mee te maken heeft. Zoals u al kunt raden heeft deze Kohaku rode lippen. De rest van de tekening kan dus van elke andere variëteit zijn. Indien met de volle benaming aangegeven, zoals bijvoorbeeld een Maruten Kohaku met rode lippen dient men eigenlijk te zeggen “Kuchibeni Maruten Kohaku”.

Menkaburi Kohaku
Een Menkaburi Kohaku kenmerkt zich door een rood hoofd, wat vaak als een hoed op zijn hoofd staat. Ook hier geldt weer dat de rest van zijn lichaam in een, twee, drie of meer stappen verdeeld kan zijn. Belangrijk is dat het rood het merendeel van het hoofd bestrijkt.

Hi Kohaku
Het woord Hi Kohaku (rode Kohaku) spreekt al voor zich. Het rode patroon moet vanaf het begin ononderbroken over het lichaam lopen. Hierdoor wordt dat ene element van de Koi duidelijk versterkt. Zeker als de witte ondergrond zuiver is en de rode tekening geen vervagingen (Kiwa) vertoont. Tegenwoordig ziet men echter zelden goede exemplaren van deze variëteit.

Inazuma Kohaku
Inazuma betekent in het Japans bliksemflits. Het rode patroon moet vanaf het begin ononderbroken van de linkerkant naar de rechterkant over het lichaam lopen. Hierdoor wordt dat ene rode element wat uitziet als een bliksemflits duidelijk versterkt. Zeker als de witte ondergrond zuiver is en de rode tekening geen vervagingen (Kiwa) vertoont. Men ziet echter zelden goede exemplaren van deze variëteit.

Tancho Kohaku
Ook wel genoemd de Japanse vlag of kortweg het Japanse symbool. Deze Koi mag alleen gekenmerkt zijn door een rode stip welke het liefst centraal op het hoofd ligt. Hierbij dient er vooral opgelet te worden dat het Hi (rood) diep vertegenwoordigd is en de uiteinden van de rode tekening geen of zo goed als geen verzwakking (vervaging) vertoont. Er mag absoluut geen rood aanwezig zijn op de rest van het lichaam. Ook is het belangrijk om op de zuiverheid van het wit te letten. Dit moet zeer helder en glanzend zijn.