Wat zijn Tategoi?

Ki Kujaku 38 cm Nisai - Yoshikigoi TategoiVaak word gezegd dat Tategoi alleen de allerbeste in de kweek zijn en bij Tategoi denkt iedereen dan ook meteen aan uitsluitend de allerduurste vissen. Dat is echter slechts gedeeltelijk waar.

Tategoi

Tategoi betekend eigenlijk niet meer als nu nog niet te koop. Met andere woorden; Een Koi die als Nisai bijvoorbeeld 150 a 200 Euro oplevert was het jaar daarvoor een Tategoi. De kweker verwachte dat de vis als Tosai in een seizoen deze waarde vermeerdering kon hebben. Dus verkocht hij de vis niet als Tosai. Hij liet deze en vele andere in die prijsklasse nog een seizoen doorgroeien. Kijk maar even naar een makkelijke rekensom. 1000 van die vissen die als Tosai bijvoorbeeld 25 Euro kosten is een totaal bedrag van 25000 Euro. Dezelfde 1000 vissen een jaar later met een gemiddelde van 150 Euro is 150.000 Euro. Verlies voor de kweker als hij ze eerder weg zou doen als Tosai 125.000 Euro. Dus worden ze niet verkocht als Tosai en op dat moment dus als Tategoi gerangschikt.

Er zijn echter vele prijs ( kwaliteit ) klassen in Tategoi. Vanaf … tot …..

De 25 Euro vissen die de kweker aan wil houden zijn daar slechts een voorbeeld van.
Wil men toch dit soort vissen kopen en dan bedoel ik dus dezelfde 25 Euro vissen, dan moet men bereid zijn om meer te betalen zodat het bedrag wat dichter in de buurt komt van de 150 a 200 Euro. Alleen als het interessant genoeg is voor de kweker zal hij van de vissen afstand doen.

Indien men spreekt over de beste Koi dan zijn dat de Kashira.

De Kashira zijn de beste en duurste vissen. Met andere woorden dus de beste uit de kweek! De top Tategoi komen daar net onder. Daarna komen de Tateshita. Dan volgen de zogenoemde handpick Koi. Na de handpick Koi volgen de High quality en standard quality. Bij de handpick Koi zitten ook vaak topvissen die in een hoge prijsklasse liggen. Echter het meeste van de handpick Koi zijn de vissen die geselecteerd worden uit de aangeboden bakken met vooral het high quality aanbod van de kwekers. Dat betekent dat men de mogelijkheid heeft om juist uit de aangeboden vissen de mooiste ( beste ) eruit te halen. Hiervoor word dan ook altijd een hogere prijs betaald aan de kweker.

De reden hiervoor is ook heel gemakkelijk uit te leggen. Indien er in een bassin met Koi de beter eruit gehaald worden, dan word het bassin in zijn geheel minder waard. Hiermee bedoel ik dat de gemiddelde prijs van de Koi in dat bassin omlaag gaat omdat de mooiste eruit geselecteerd zijn. Dat betekend dan ook meteen dat als de kweker ze dan opnieuw aan bied aan volgende inkopers hij in prijs zal moeten zakken omdat de gemiddelde kwaliteit lager is. Daarom dus dat degene die handpick doet meer zal betalen voor de vissen die hij selecteert.

Prijs kwaliteitverhouding

Nog iets wat wellicht belangrijk is om een toekomstige Koi in de juiste kwaliteit en prijsklasse beoordeeld kan worden. Vaak word verwacht dat indien een Tategoi als Tosai 1000 Euro kost het een perfecte vis moet zijn. Maar ook dat moet men het in hetzelfde licht zien als die Tosai van 25 Euro die dan bijvoorbeeld voor 75 Euro naar Nederland komt. Deze heeft dan de potentie om een vis te worden van 150 tot 250 Euro. Soms ietsje meer en soms ook wat minder.

Gaat men dus naar Nisai kijken in die prijsklasse weet men ook ongeveer wat men verwachten kan van deze Tosai. Heeft men een Tosai van 500 Euro is de verwachting dat deze uit kan groeien naar een 1000 Euro Koi. Ook hier weer hetzelfde. Soms ietsje meer en soms ietsje minder. Waar het omgaat is dat alle prijsklassen ook beoordeeld mogen en moeten worden naar gelang de verwachting van de betreffende Koi.

Potentieel

Veel mensen denken dat Tategoi betekend Koi die beter worden en daarom het alleen om de topvissen gaat. Voor een deel is dat correct. Het zijn inderdaad Koi die beter worden. Daarom houdt de kweker ze ook aan. Hij verwacht dat ze beter worden en dus dat hij er dan een hogere prijs voor kan vragen. Om ze nu te verkopen voor 25 of 50 Euro of een seizoen langer aan te houden en ze dan te verkopen voor 2 a 3 keer die prijs betekent dus “ze worden beter”

Als de kweker slechts 10 of 20 % meer kan ontvangen voor deze vissen als hij ze een seizoen langer aanhoudt is niet rendabel. Dus hij zal ze in dat geval niet langer aanhouden maar ze als Tosai verkopen. Hetzelfde verhaal geld ook voor de duurdere Tategoi van 500 of bijvoorbeeld 5000 Euro. Hij houdt deze dure Tategoi aan om precies dezelfde reden. Namelijk de verwachting dat ze zich positief zullen ontwikkelen en hij er volgend seizoen meer voor kan vragen.

Het enige verschil is dus de prijs.

Het grote verschil is echter dat de kweker slechts een handvol echte topvissen heeft bij de kweek. De wat mindere kwaliteit is echter in veel grotere aantallen in de kweek aanwezig. Dat betekent dus dat hij er veel makkelijker een groter aantal van kan aanhouden. Het zijn juist deze vissen die het meest gevraagd zijn en die een groot deel van het inkomen zijn van elke kweker. Kijk maar eens naar het aantal wat bijvoorbeeld een kweker als Sakai elk jaar als Nisai aanbied. Dat zijn er vele malen meer als de topvissen, of de duurdere vissen. Hij moet er dus een groot aantal van aanhouden om zijn markt te kunnen voorzien van een goede kwaliteit Koi in een goede prijsverhouding.

De topvissen zijn slechts voor een beperkt aantal mensen betaalbaar en dus bereikbaar. Alle andere vissen is echter waar ook de meeste dealers de meeste van hebben zitten, omdat dit het grootste gedeelte van de verkoop betekend. Het is dus een zeer groot gedeelte van de markt bij elke Koikweker.