Geen 75 maar 89 prijzen tijdens Koishow Berlijn

Zoals wij afgelopen week reeds vermeld hebben was de hoeveelheid prijzen die wij toebedeeld kregen tijdens de Later Young Koishow in Berlijn overweldigend. Sterker nog het bleek meer dan overweldigend gezien de update die wij deze week van de organisatie ontvingen. Een zorgvuldige controle van de uitslag toonde aan dat er niet “slechts” 75 prijzen gewonnen werden door onze Yoshikigoi, maar de totale score kwam uit op een nog indukwekkender aantal van maar liefst 89 awards.

Waren we al vreselijk trots dan zijn we dat nu nog meer voor zo ver dat mogelijk is.

De volledige lijst van prijswinnende Yoshikigoi plaatsen wij onder dit bericht en we plaatsen tevens een selectie van de prijswinnende Yoshikigoi.

Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
Yoshikigoi Farm Kumunryu 5 Most Unique Koi Yoshikigoi Farm Utsurimono 2 3e plaats
Yoshikigoi Farm Special Variety / Kikokuryu 5 2e plaats Yoshikigoi Farm Kohaku 2 1e plaats
Yoshikigoi Farm Showa 4 2e plaats Yoshikigoi Farm Special Variety / Kikokuryu 3 2e plaats
Yoshikigoi Farm Ginrin A 4 3e plaats Yoshikigoi Farm Doitsu B 2 1e plaats
Yoshikigoi Farm Special Variety / Kikokuryu 4 2e plaats Yoshikigoi Farm Special Variety / Kikokuryu 2 3e plaats
Yoshikigoi Farm Ginrin B 3 1e plaats Yoshikigoi Farm Ginrin A 2 2e plaats
Yoshikigoi Farm Bekko 3 1e plaats Yoshikigoi Farm Kohaku 2 3e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
De vijverhof België Hikari Muji (mono) 5 1e plaats De vijverhof België Hikari Muji (mono) 2 3e plaats
Best in Variety
De vijverhof België Goromo/Goshiki 2 2e plaats De vijverhof België Showa 3 3e plaats
De vijverhof België Doitsu A 3 3e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
Koi Island Doitsu B 4 3e plaats Koi Island Hikari Muji (mono) 2 1e plaats
Koi Island Asagi/Shusui 4 2e plaats Koi Island Ginrin B 1 1e plaats
Koi Island Special Variety / Kikokuryu 3 1e plaats Koi Island Hikari Moyo (mono) 2 1e plaats
Koi Island Kohaku 3 2e plaats Koi Island Kohaku 2 2e plaats
Koi Island Asagi/Shusui 3 3e plaats Koi Island Utsurimono 1 2e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
Sugoi Showa 5 2e plaats Sugoi Utsurimono 2 2e plaats
Sugoi Doitsu B 3 3e plaats Sugoi Ginrin B 2 1e plaats
Sugoi Doitsu B 3 1e plaats Sugoi Utsurimono 1 1e plaats
Sugoi Ginrin B 4 1e plaats Sugoi Showa 2 3e plaats
Sugoi Kawarimono 5 3e plaats Sugoi Special Variety / Kikokuryu 1 3e plaats
Sugoi Asagi/Shusui 3 2e plaats Sugoi Asagi/Shusui 1 3e plaats
Sugoi Hikari Muji (mono) 1 3e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
Le Koi Ginrin B 5 3e plaats Le Koi Bekko 3 2e plaats
Le Koi Bekko 5 1e plaats Le Koi Bekko 3 3e plaats
Le Koi Doitsu B 4 2e plaats Le Koi Hikari Moyo (mono) 2 2e plaats
Le Koi Asagi/Shusui 5 2e plaats Le Koi Utsurimono 2 3e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
Harz Koi Phantasia Asagi/Shusui 4 3e plaats Harz Koi Phantasia Doitsiu B 2 1e plaats
Harz Koi Phantasia Taisho Sanke 4 2e plaats Harz Koi Phantasia Taisho Sanke 3 2e plaats
Harz Koi Phantasia Asagi/Shusui 2 3e plaats Harz Koi Phantasia Special Variety / Kikokuryu 1 2e plaats
Harz Koi Phantasia Goromo/Goshiki 1 1e plaats Harz Koi Phantasia Bekko 1 3e plaats
Harz Koi Phantasia Ginrin A 2 1e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
Koi Lodge Doitsu B 5 1e plaats Koi Lodge Bekko 2 1e plaats
Koi Lodge Special Variety / Kikokuryu 3 3e plaats Koi Lodge Hikari Moyo (mono) 2 3e plaats
Koi Lodge Hikari Moyo (mono) 3 1e plaats Koi Lodge Ginrin A 1 2e plaats
Koi Lodge Utsurimono 2 1e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
De Waterhof Ginrin B 3 2e plaats De Waterhof Bekko 1 2e plaats
De Waterhof Utsurimono 1 1e plaats De Waterhof Bekko 1 1e plaats
De Waterhof Taisho Sanke 2 2e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
Koi Weiser Ginrin A 3 3e plaats Koi Weiser Doitsu B 2 2e plaats
Koi Weiser Utsurimono 3 3e plaats Koi Weiser Special Variety / Kikokuryu 2 1e plaats
Koi Weiser Asagi/Shusui 3 1e plaats Koi Weiser Hikari Muji (mono) 2 2e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
‘t Steegske Hikari Moyo (mono) 5 2e plaats ‘t Steegske Ginrin A 3 1e plaats
‘t Steegske Doitsu B 3 2e plaats ‘t Steegske Bekko 2 2e plaats
‘t Steegske Utsurimono 3 1e plaats ‘t Steegske Utsurimono 5 2e plaats
Deelnemer Variëteit Size Award Deelnemer Variëteit Size Award
De Scheper Ginrin B 4 3e plaats De Scheper Ginrin B 2 2e plaats
De Scheper Bekko 2 3e plaats De Scheper Doitsu B 1 3e plaats
De Scheper Tancho 2 2e plaats
De Scheper Tancho 2 2e plaats